Слушать радио киев еврейский

центр развития молодежных инициатив

ПОЛОЖЕННЯ
Про структурний підрозділ Громадської організації
«Українська незалежна рада єврейських жінок»
Центр розвитку молодіжних ініціатив

Витяг.

Мета та завдання Центру розвитку молодіжних ініціатив.

1.1. Підтримка активної та свідомої молоді, яка відстоює інтереси евреїв в Україні, діючи на принципах толерантності та поваги до всіх етнічних груп народу України.
1.2. Активізаці участі молоді в громадській діяльності, направленій на збереження та розповсюдження традицій, духовної та культурної спадщини еврейського народу.
1.3. Розробка та проведення різноманітних програм по дослідженню молоддю надбання еврейського народу: дослідницькі та етнографічні експедиції, екскурсії до пам”яток культури та історії еврейського народу, тематичні диспути та вечори, організація конкурсів з метою залучення широкого загалу до еврейського історичного та культурного надбання.
1.4. Налагодження ефективної співпраці Центру розвитку молодіжних ініціатив з органами державної влади у сфері забезпечення справедливості та рівноправності всіх етнічних груп народу України, зокрема, налагодження тісної співпраці з Міністерством у справах сім*ї, молоді та спорту.
1.5. Створення умов для реалізації громадської ініціативи еврейської молоді, підтримка еврейської молоді у впровадженні суспільно корисних проектів шляхом надання юридичної, організаційної та методичної допомоги.
1.6. Налагодження тісних звязків з молодіжними організаціями всіх етнічних груп народу України, приймання активної участі в організації та проведенні етнографічних фестивалів, виставок народної творчості, ознайомлення з особливостями приготування національних блюд різних народів України.
1.7. Сприяти розвитку молодіжного руху в Україні, на своєму прикладі заохочувати до об*єднання еврейську молодь та молодь різних етнічних груп України, співпрацювати з молодіжними організаціями України для проведення спільних програм та впровадження спільних проектів.
1.8. Сприяти формуванню та реалізації державної молодіжної політики шляхом моніторінгу потреб сучасної еврейської молоді й на основі цих потреб разом з державними структурами впроваджувати програми по задоволенню культурних, духовних, освітніх потреб еврейської молоді.
1.9. Для досягення поставлених цілей Центр має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів УНРЄЖ інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій та залучати спеціалістів інших структурних підрозділів УНРЄЖ для розгляду питань, що належать до їх компетенції.