Слушать радио киев еврейский

основные направления деятельности


Громадська організація
“Українська незалежна рада єврейських жінок”

Витяг із Статуту.

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів єврейських жінок, членів організації, та членів їх сімей.
2.2. Головними завданнями Організації є:
- об’єднання зусиль громадських, державних, профспілкових установ, організацій та приватних осіб на підтримку єврейської громади України;
- сприяння розвитку єврейських жіночих громад в Україні;
- сприяння наданню матеріальної допомоги єврейським громадським організаціям та громадянам у реалізації програм та проектів по відродженню та підтримці єврейської культури, освіти, релігійних традицій, вивчення історії та культури єврейського народу, сприянні всебічному розвитку та реалізації єврейських жінок;
- сприяння розвитку єврейської культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступі всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості;
- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
- допомога колишнім в’язням концтаборів та гетто, а також члена їх сімей;
- сприяння задоволенню потреб єврейських жінок, підтримка обдарованих єврейських жінок та їх дітей;
- допомога в отриманні освіти єврейськими жінками та їх дітьми;
- створення робочих місць для єврейських жінок та працевлаштування на робочі місця єврейських жінок;
- культурно-виховна робота з єврейськими дівчатами-підлітками;
- сприяння оздоровленню єврейських жінок, дітей та підлітків;
- сприяння розвитку жіночого лідерства;
- сприяння запобіганню насильства над жінками, продажі жінок, порушенню їх прав, формуванню відносин на засадах рівноправ’я;
- захист громадянських прав єврейських жінок та членів їх сімей;
- сприяння підвищенню ролі єврейської жінки, що проживає в Україні, в суспільному житті України та інших держав;
- сприяння в наведенні тісних контактів між єврейськими жінками України та інших країн, сприяння в поїздках з культурного обміну єврейських жінок України в інші країни та жінок інших країн в Україну.
2.3. Для досягнення проголошених завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку:
- представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
- залучає до виконання робіт, пов’язаних з виконанням статутних завдань Організації, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;
- з метою обміну досвідом сприяє своїм членам в організації поїздок та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні;
- співпрацює з Міжнародною Радою Єврейських жінок;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
- бере участь у розробці інформаційних програм і учбових посібників з питань культурної та культурно-виховної діяльності;
- здійснює міжнародні зв’язки; сприяє організації та приймає участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах, наукових та практичних змаганнях, конвенціях, семінарах і майстер-класах; укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і благодійними організаціями, без отримання доходів;
- має право засновувати засоби масової інформації, Інтернет-видання, створювати установи та організації із статусом юридичної особи, засновувати підприємства, засновувати або вступати в спілки;
- бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- вносить пропозиції до органів державної влади і управління;
- має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

Немецкий инструмент, проверенный временем
proinstrument65.ru
и клиентам Cisco. Ремонт и сервисное обслуживание
netstore.su