Слушать радио киев еврейский

основные направления деятельности


Громадська організація
“Українська незалежна рада єврейських жінок”

Витяг із Статуту.

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів єврейських жінок, членів організації, та членів їх сімей.
2.2. Головними завданнями Організації є:
- об’єднання зусиль громадських, державних, профспілкових установ, організацій та приватних осіб на підтримку єврейської громади України;
- сприяння розвитку єврейських жіночих громад в Україні;
- сприяння наданню матеріальної допомоги єврейським громадським організаціям та громадянам у реалізації програм та проектів по відродженню та підтримці єврейської культури, освіти, релігійних традицій, вивчення історії та культури єврейського народу, сприянні всебічному розвитку та реалізації єврейських жінок;
- сприяння розвитку єврейської культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступі всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості;
- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
- допомога колишнім в’язням концтаборів та гетто, а також члена їх сімей;
- сприяння задоволенню потреб єврейських жінок, підтримка обдарованих єврейських жінок та їх дітей;
- допомога в отриманні освіти єврейськими жінками та їх дітьми;
- створення робочих місць для єврейських жінок та працевлаштування на робочі місця єврейських жінок;
- культурно-виховна робота з єврейськими дівчатами-підлітками;
- сприяння оздоровленню єврейських жінок, дітей та підлітків;
- сприяння розвитку жіночого лідерства;
- сприяння запобіганню насильства над жінками, продажі жінок, порушенню їх прав, формуванню відносин на засадах рівноправ’я;
- захист громадянських прав єврейських жінок та членів їх сімей;
- сприяння підвищенню ролі єврейської жінки, що проживає в Україні, в суспільному житті України та інших держав;
- сприяння в наведенні тісних контактів між єврейськими жінками України та інших країн, сприяння в поїздках з культурного обміну єврейських жінок України в інші країни та жінок інших країн в Україну.
2.3. Для досягнення проголошених завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку:
- представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
- залучає до виконання робіт, пов’язаних з виконанням статутних завдань Організації, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;
- з метою обміну досвідом сприяє своїм членам в організації поїздок та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні;
- співпрацює з Міжнародною Радою Єврейських жінок;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
- бере участь у розробці інформаційних програм і учбових посібників з питань культурної та культурно-виховної діяльності;
- здійснює міжнародні зв’язки; сприяє організації та приймає участь у міжнародних культурно-просвітницьких заходах, наукових та практичних змаганнях, конвенціях, семінарах і майстер-класах; укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і благодійними організаціями, без отримання доходів;
- має право засновувати засоби масової інформації, Інтернет-видання, створювати установи та організації із статусом юридичної особи, засновувати підприємства, засновувати або вступати в спілки;
- бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- вносить пропозиції до органів державної влади і управління;
- має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

на месте мксм 800
zetorus.ru
Золотые номера Мтс, Билайн, Мегафон на одном сайте! Выбери Золотой номер
zolotoynomer.ru
Интернет-магазин Кальянов
kalyanmasters.ru