Слушать радио киев еврейский

центр по Защите гражданских прав евреев Украины

ПОЛОЖЕННЯ
Про структурний підрозділ Громадської організації
«Українська незалежна рада єврейських жінок»
«Центр Захисту громадянських прав євреїв України».

Витяг.

2. Задачі
2.1. Захищати права і свободи людини, що закріплені в Конституції і національному законодавстві (включаючи міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана парламентом);
2.2. Бути джерелом інформації про права людини для народу та органів влади, підвищувати рівень освіченості в галузі прав людини, заохочувати становлення цінностей і розвиток настанов, що сприяють повазі і усвідомленню прав людини;
2.3. Аналізувати стан з правами людини у своїй країні і її окремих регіонах.
3. Функції
3.1. Розгляд заяв фізичних і юридичних осіб, або їхніх асоціацій, про недотримання прав і свобод людини, закріплених у Конституції, міжнародному праві і національному законодавстві;
3.2. Інформування подавця заяви про його права і наявні можливості їхнього правового захисту і сприяння йому в доступі до цих засобів;
3.3. Здійснення посередницьких функцій для відновлення порушених прав і свобод за допомогою погоджувальної процедури (mediation);
3.4. Проведення громадських розслідувань фактів порушень прав людини (як по заявах фізичних і юридичних осіб, так і за власною ініціативою);
3.5. Направлення заяв (від імені заявника або від свого імені) компетентним органам для вирішення по суті;
3.6. Звернення від імені заявника або від свого імені в суд і міжнародні організації;
3.7. Участь у судовому процесі з метою захисту і відновлення порушених прав і свобод заявника;
3.8. Прийняття висновків за результатами проведеного громадського розслідування;
3.9. Винесення громадського осуду і громадського попередження органам і (або) особам, чиї дії (бездіяльність) призвели до порушення прав і свобод людини;
3.10. Публікація висновків у ЗМІ.
Збір, підготовка і поширення інформаційних матеріалів, що включають:
внутрішнє законодавство ( у тому числі імплементоване міжнародне право), що стосується прав людини, коментарі до нього, відповідні адміністративні і судові рішення та їх тлумачення вищими судовими органами;
внутрішні механізми захисту прав людини;
міжнародні правові документи з прав людини і коментар до них;
міжнародні механізми захисту прав людини;
інформацію про діяльність самої правозахисної організації і її власні публікації.
3.11. Створення просвітницьких друкарських, аудіо-, фото- і киноматеріалів про права людини для масового споживача і спеціального призначення;
3.12. Розробка навчальних планів, методик і програм викладання прав людини для різноманітних соціальних і фахових груп;
3.13. Проведення спеціалізованих семінарів з прав людини для представників т.зв. “професій ризику” (співробітників органів внутрішніх справ і служб безпеки, службовців пенітенціарних закладів та установ, адвокатів, суддів, прокурорів, військовослужбовців, лікарів, журналістів, профспілкових діячів, соціальних робітників), представників законодавчої і виконавчої гілок влади, пов’язаних із створенням і виконанням законодавства, що стосується прав людини;
3.14. Організація різноманітних публічних кампаній і акцій із метою утвердження прав людини в суспільній свідомості: конкурсів на кращий твір про права людини і конкурсів малюнків та фотографій для школярів, олімпіад для студентів, спеціальних заходів, присвячених Дню прав людини, Дню политв’язня і т.д.
3.15. Збір і поширення матеріалів з історії розвитку ідеї прав людини й історії правозахисного руху.
3.16. Підготовка висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів і програм, спрямованих на утвердження і захист прав людини, підготовка і надання парламенту через офіційних суб’єктів права законодавчої ініціативи власних законопроектів і програм;
3.17. Моніторинг законодавства, судової й адміністративної практики в галузі прав людини;
3.18. Сприяння ратифікації міжнародних договорів у галузі прав людини і спостереження за відповідністю національного законодавства і законозастосовчої практики міжнародним зобов’язанням у галузі прав людини;
3.19. Підготовка незалежних доповідей про стан дотримання і захисту прав і свобод людини і коментарів до офіційних доповідей, що подається тією або іншою державою відповідно до міжнародних договорів;
3.20. Підготовка і надання парламенту, уряду й іншим органам державної влади та управління аналітичних записок, рекомендацій й пропозицій, що стосуються будь-яких питань, пов’язаних з правами людини, зокрема, із питань:
а) національної політики;
б) адміністративних процедур і практики;
в) процесуальних дій правоохоронних органів — суду, поліції (міліції), прокуратури, служби безпеки, податкової міліції й ін.;
г) міжнародних аспектів прав людини.
4. Права
4.1. Центр має право на вільний доступ до всіх документів, включаючи документи, що зберігаються державними органами й архівами, які необхідні для належного розслідування заяви і право знімати з них копії, якщо викладена в цих документах інформація не містить державної або іншої, що охороняється законом, таємниці;
4.2. Центр має право одержувати письмові або усні роз’яснення від усіх осіб (у тому числі державних посадових осіб і службовців), що можуть мати інформацію про дане порушення або в інший спосіб надати допомогу у розслідуванні;
4.3. Центр має право проводити розслідування заяви на місці, включаючи камери попереднього затримання, місця попереднього ув’язнення, установи виконання покарань, військові частини, психіатричні лікарні, інтернати та інші місця тимчасового обмеження свободи людини;
4.4. Центр має право здійснювати інші дії, необхідні для проведення належної перевірки заяви, які не суперечать законодавству;
4.5. Центр має право виносити рекомендації державним органам за результатами розслідування й оцінювати дії державних і недержавних органів у цій галузі;
4.6. Центр має право на вільний доступ до законотворчої роботи: право одержувати проекти законів від Комітетів
4.7. Центр має право парламенту, право брати участь в обговоренні законопроектів на засіданнях Комітетів, право звертатися до суб’єктів законодавчої ініціативи;
4.8. Центр має право на участь у розробці державних програм, що стосуються викладання і досліджень у сфері прав людини, і їхньої реалізації в школах, вузах та в інших інституціях з фахової підготовки державних службовців;
4.9. Центр має право бути присутніми у судових засіданнях і засіданнях інших державних органів із питань захисту прав і свобод людини, право мати доступ до протоколів таких засідань і знімати з них копії;
4.10. Центр має право на одержання офіційних доповідей, що держава повинна направляти органам і комітетам ООН, ОБСЄ, Ради Європи й інших міжнародних організацій;
4.11. Центр має право передавати зібрану інформацію про порушення прав людини, власні аналітичні матеріали органам влади, засобам масової інформації, а також міжнародним організаціям, якщо ця інформація не містить відомостей, що становлять державну або іншу, що охороняється законом, таємницю.
4.12. Центр має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів УНРЄЖ інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій.
4.13. Центр має право залучати спеціалістів інших структурних підрозділів УНРЄЖ для розгляду питань, що належать до його компетенції.

111

Директором
Центру по захисту громадянських
прав євреїв України призначено
Токаря Олександра Захаровича

Вся информация о деятельности Центра является конфиденциальной.
В случае нарушения Ваших гражданских прав Вы можете обращаться в наш центр.
Мы приложим максимум усилий для оказания помощи Вам.Все факты нарушения гражданских прав мы в экстренном порядке передаем в правоохранительные и государственные органы Украины.

Купить Управление! Управление на основе данных. Бизнес
автодеталь-вои.рф
automobiliu raktu gamyba
raktai-automobiliams.lt
Отличные кальяны и наборы к ним. Великолепный выбор! Бесплатная доставка
кальяннадом.рф