Слушать радио киев еврейский

Элеонора Гройсман рекомендует: Юбилейный десятый Форум Духовного возрождения человека и общества

Март 19th, 2010 | by admin |

Дорогие друзья,

хочу поделиться с Вами информацией о Форуме духовного возрождения человека и общества. Я участвую в этом событии ежегодно. На Форум съезжаются, чтобы поделиться опытом, узнать новое для самосовершенствования, для улучшения своей жизни, жизни близких и всего нашего мира.

Элеонора Гройсман

Предлагаю Вашему вниманию:

Дорогие друзья,

С первыми лучами весеннего солнца пробуждается стремление к духовному обновлению мира. Эту задачу никто без нас не сможет разрешить.
Наш очередной, юбилейный, десятый Форум Духовного возрождения человека и общества созывает своих сотрудников.
Добрая Воля есть движущая сила в человеческом семействе, она крепнет и расширяет поле своего влияния. Поможем ей своим действенным участием.
Во вложении вы найдете приглашение на Форум. Это наше общее служение, наполним его любовью своих сердец.
Приглашайте единомышленников и новых сотрудников.

От имени Оргкомитета Форума
Светлана Гавриленко.

Правила оформлення тез

Об’єм – до 2000 знаків. Редактор: Word 97 і версії вище. Розмір паперу: А4 (297 х 210 мм). Орієнтація: книжкова. Всі поля 2,5см. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту: 14пт. Абзац: новий рядок (табуляція) 1см. Міжрядковий інтервал: 1,5. Інтервал звичайний. Переносу слів немає.
Разміщення на сторінці:
1 рядок – назва докладу ВЕЛИКИМИ літерами, рівняння по центру;
2 рядок – призвище та ініціали автора (авторів), шрифт звичайний, рівняння по центру;
3 рядок – повна назва організації, місто;
4 рядок – телефон, e-mail.
Нижче (через один рядок) друкується текст тез. Посилання на літературу (якщо є) в квадратних дужках. Після тексту тез з нового рядка напівжирним пишется слово Література (якщо є посилання). З наступного рядка друкується список літератури шрифтом в 13пт. Текст повинен бути уважно перевірений автором. Відпові¬даль¬ність за помилки несе сам автор.
Електронний варіант представляється на диску або e-mail. Формат файлу *.rtf. Назва файла повинна складатися з номера круглого столу, прізвища автора (якщо авторів декілька – прізвища перших двох).
Регламент пленарної доповіді 20 хв., виступу на круглому столі 10 хв.

Запрошення можна тиражувати
та поширювати без обмежень

Запрошені духовні лідери України та світу, працівники науки, культури, освіти, державні та громадські діячі, політики, економісти, представники релігійних громад. Запрошуємо і Вас до участі в обговоренні цих проблем і шляхів їх практичного вирішення.

Кінцевий термін подання заявки та тез – не пізніше 20 квітня 2010 р.

Адреса поштова: 01033, Київ, Жилян-ська, 7-А, к.3,
електронна: ankh@voliacable.com

Оплата за публікацію тез доповіді для кожного учасника складає 50 грн. Тези до-повідей будуть видані перед Форумом.
Оргвнесок 20 грн.

16 травня, неділя – поїздка до Трипілля.

Бажаємо успіхів!

Контактні телефони:
(044) 241-96-53 Винославська Олена
(044) 418-65-02 Березанська Наталія
(044) 246-88-81 Тарасови Лариса, Олександр

Національний технічний університет
України “КПІ” (ф-т соціології)
Інститут планетарного синтезу (Женева)
Комітет з етики та гуманітарної експертизи
Рада громадських організацій України

Х Міжнародний форумЕТИЧНІ ТА ДУХОВНІ ЗАСАДИ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

14-15 травня 2010 року

м. Київ

Проблема: Доба єдиного людства набли-зилась: настав час мислити категоріями єдиної родини, єдиного життя, єдиного людства. Результатом нових уявлень про світ має стати встановлення гармонійних людських відносин, що знайде своє відобра-ження в усіх сферах життя.

Рада громадських організацій, що про-водить щорічні київські форуми:

Українська асоціація з біоетики
Міжнародний БФ “Співтворчість”
Культурно-освітній фонд “За покликом сер-ця”, Київ
Фонд духовного розвитку “АНК”, Київ
Громадянський інститут лідерства, Київ
Міжнародна академія фундаментальних ос-нов буття
Українська духовна республіка
Українська Школа ландшафтної творчості «Оранта»
Українська академія цілительства
Конфедерація громадських організацій «Гармонія», Одеса
Кримська асоціація з біоенергоінформацій-ного обміну в природі, Симферополь
Громадське об’єднання «Сходження», Львів
Духовно-просвітницький центр «Творення світу», Київ
Еколого-культурний центр «Київський дар»
Житомирська школа правічної мудрості

Програма Форуму

14 травня, п’ятниця
09.00 – 10.00 Реєстрація
10.00 – 10.30 Відкриття Форуму: вітання, формування робочих груп
10.30 – 13.30 Пленарне засідання Етичні аспекти майбутньої цивілізації
13.30 – 14.00 Перерва
14.00 – 16.00 Засідання круглих столів:
1. Етичні та духовні принципи освіти й виховання
2. Дитина, родина, суспільство: нові па-радигми взаємовідносин
3. Духовні виміри соціально-політично-го та ділового життя
16.00 – 17.00 Підведення підсумків дня. Музичне вітання.
17.00 – 18.30 Творчі майстерні

15 травня, субота
9.00 – 10.00 Реєстрация
10.00 – 13.00 Пленарне засідання: Духовні засади здоров’я
13.00 – 14.00 Перерва
14.00 – 16.00 Засідання круглих столів:
1. Зцілююча енергія Природи та здоров’я людини
2. Етика взаємовідносин та спілкування як основа здоров’я
3. Енергія Нової Доби: розвиток для здо-ров’я людини
16.00 – 17.30 Підведення підсумків. За-криття Форуму.

Відкриття Форуму: ст. М Політехнічний ін-ститут, НТУУ “КПІ”

Для участі у ФОРУМІ просимо подати
заявку до оргкомітету за адресою:
Гавриленко Світлані Йосипівні
вул. Жилянська, 7-А, к. 3
Київ, 01033. Україна
або за електронною адресою:
ankh@voliacable.com

Прізвище ____________________________
Ім’я _________________________________
По батькові __________________________
Посада, вчене звання __________________
____________________________________
Організація __________________________
____________________________________
Поштова адреса ______________________
______________________________________
Тел. _________________________________
Факс ________________________________
e-mail ________________________________
Я хотів(ла) би виступити на тему ________
_______________________________________________________________________________
Тези на паперовому та електронному носіє-ві додаються.
Надішліть будь ласка це запрошення моїм колегам за адресою ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(підпис)

Метки:

Sorry, comments for this entry are closed at this time.